Kontakt Oss

Vi kan kontaktes på

EPOST
redaksjon@radio8000.no
salg@radio8000.no

TELEFON
Torbjørn – 95237134 Børge – 40569000

Bilder,tekst og intervjuer kan fritt benyttes av mediebedrifter. Hvis din bedrift eller organisasjon ønsker å delta i Fredagsmagasinet og bli presentert på nettportalen, kontakt oss. Børge: 40569000 Torbjørn: 95237134.