De lager det vakkert i Salten

Hvis du kjører forbi et vakkert uteområde eller er på en lekeplass i nærområdet. Kanskje du ser noen arbeide med forskjønning i en hage eller i det offentlige rom? Da kan dette være Svein Erik Johansen og hans team som står bak. Anleggsgartnermester Svein Erik Johansen as har Salten som nærområde og disponerer 15 kvalifiserte fagfolk i et marked der private oppdragsgivere i større grad enn tidligere fyller arbeidsdagen til en av de største aktørene innen sitt fagfelt i regionen.

-Da jeg startet opp på begynnelsen av 80-tallet som anleggsgartner hadde de færreste hørt om profesjonen og stort sett ingen private var merkbart interessert. På disse årene har utviklingen snudd fra arbeidsmengde innen det offentlige til stadig flere større og mindre oppdrag hos private, forteller Svein Erik Johansen til radio8000.no. – Det er i mange tilfeller tilfeldigheter som spiller inn. Jeg bruker å fortelle at en slik tilfeldighet var oppussingsprogrammene til Hilde Hummelvoll for noen år tilbake. Da hun i tillegg laget programmer om uteområder hentet hun inn en anleggsgartner. Nasjonen fikk plutselig øynene opp for hva fagfolk kunne utrette i en hage. I dag ønsker stadig flere å få fornyet hagene sine eller uteområdet i større boligområde. En trend som har dukket opp de siste årene er utelys. Det er selvfølgelig vakkert i en hage det er mørkt noe det sjelden er hos oss på våren, sommeren og høsten, sier Johansen til radio8000.no.

Som ellers i anleggsbransjen har Anleggsgartnermester Sven Erik Johansen as opplevd både oppturer og nedturer. Selv om selskapet er stort med sine 15 ansatte i Salten sliter de med det samme som andre entreprenører. Noen anbud er de for store til andre for små. Johansen beskriver at de kunne tatt på seg arbeidsoppgaver i forbindelse med den store veiutbyggingen i Bodø men da ville de låst samtlige ansatte til prosjektet i minst tre år. Det ønsket ikke selskapet å gjøre.

Sven Erik Johansen2

– Det er alltid en kabal som skal gå opp når det gjelder arbeidsoppdrag og dette med å holde hele arbeidsstokken i arbeid samtidig. Det er en del av hverdagen til samtlige som arbeider innen anleggssektoren. Konkurransen er hard og de aller fleste jobber vi regner på handler om en ting, pris. Dette gjelder både offentlige og private aktører. Det settes stadig strengere krav til internkontroll og HMS noe vi i selskapet så avgjort tar på alvor og til enhver tid forbedrer. Våre ansatte skal ha en trygg arbeidsplass og våre oppdragsgivere skal vite at det er nettopp det vi har. Så er det igjen noen tilfeldigheter som kan være avgjørende. Et moment for oss i gartnerbransjen er at tidsintervallet der oppdragsmengden er størst er blitt lengre. På grunn av klimaet har vi fått over 30 dager ekstra i året gjennom mildere vår og høst. Dette hjelper selvfølgelig bedre økonomisk gjennom den vanskelige vinteren der oppdragsmengden er begrenset for oss i gartnerbransjen, forteller Svein Erik Johansen til radio8000.no.

ANLEGGSGARTNER svein erik johansen as

Hør radiointervjuet med Svein Erik Johansen i Fredagsmagasinet

Del gjerne våre saker:

Related posts

Leave a Comment