De lager det vakkert i Salten

De lager det vakkert i Salten

Hvis du kjører forbi et vakkert uteområde eller er på en lekeplass i nærområdet. Kanskje du ser noen arbeide med forskjønning i en hage eller i det offentlige rom? Da kan dette være Svein Erik Johansen og hans team som står bak. Anleggsgartnermester Svein Erik Johansen as har Salten som nærområde og disponerer 15 kvalifiserte fagfolk i et marked der private oppdragsgivere i større grad enn tidligere fyller arbeidsdagen til en av de største aktørene innen sitt fagfelt i regionen. -Da jeg startet opp på begynnelsen av 80-tallet som anleggsgartner…

Read More