Bernhardsen Entreprenør

I 40 år har selskapet Bernhardsen Entreprenør as vært en betydelig aktør i Salten. Selskapet har i dag 35 medarbeidere fordelt på ulike segmenter innen grunnarbeid og vedlikehold. I seks av disse årene har Harald Rostad ledet entreprenørselskapet. Rostad forteller til radio8000.no at det ikke alltid har vært lett å være stor lokalt men et lite selskap nasjonal. De siste årene har de tunge statlige aktørene i markedet i større grad lagt ut totalanbud som kun store norske eller internasjonale aktører kan delta i som totalentreprenører.

-Bernhardsen Entreprenør as er et stor selskap i Salten men når det kommer til større veiutbygginger er nok selskapet for liten til å delta med totalentrepriser. Dessverre er det slik at de store entreprenørene bare blir større og underleverandørene hentes i liten grad lokalt når det gjelder store veiutbyggingene. Tross dette er situasjonen i Salten, der vi har det største markedet, at oppdragsmengden er god. Bernhardsen er en entreprenør som både er underleverandør og har hatt en rekke totalentrepriser på større utbygginger i Salten. Vi kan gjerne være underleverandører til ulike prosjekter i markedet men det morsomste og mest utfordrende er selvfølgelig når vi selv er totalentreprenør og ansvarlig for ei feltutbygging eller grunnarbeid, forteller Harald Rostad til radio8000.no

Konkurransen i markedet er hard og det er mange om beinet både på større og mindre entrepriser i Salten. Nord-Norge har i liten grad merket bølgene av oljekrisen på Sør-Vestlandet og lokalt er Bodø i stadig vekst. En rekke utbygginger i Salten-området forteller om stor optimisme både innen privat og offentlig sektor. Harald Rostad forteller likevel at det ofte kan være vanskelig å organisere nærmere 40 medarbeidere i ulike mindre prosjekter. Likevel er dette virkeligheten for Bernhardsen og selskapets konkurrenter i et marked som i stadig større grad er styrt av pris og mindre av kvalitet.

-Det er et paradoks at det meste omhandler pris og ikke kvalitet i utførelse. Det finnes mange eksempler i Norge på at totalentrepriser har gått til selskaper som har levert en så dårlig jobb at oppdragsgivere har fått enorme problemer tidsmessig og økonomisk. Nå skal det legges til at ulike oppdragsgivere har blitt flinkere med å sile ut useriøse aktører gjennom ulike godkjenningsordninger og andre krav som stilles til entreprenører som leverer anbud. En annen ting er at jeg må berømme de fleste kommuner i Salten for ryddighet når det gjelder anbudskonkurranser og det faktum at de spalter opp ulike større utbygginger slik at mindre aktørene i markedet kan delta, sier Rostad. –Det viktigste for oss er likevel å sette våre ansatte i sentrum. Bernhardsen har en solid og kvalifisert arbeidsstokk med høy kompetanse innen samtlige felt vi representerer i markedet. Sikkerheten står sentralt i alt vi gjør, forteller daglig leder for Bernhardsen Entreprenør as, Harald Rostad, til radio8000.no.

Harald Rostad

bernhardsen entreprenør

Hør radiointervjuet med Harald Rostad i Fredagsmagasinet.

Del gjerne våre saker:

Related posts

Leave a Comment