Salten Omsorg as vokser

Salten Omsorg as i Bodø er et privateid selskap som tilbyr helse –og sosialtjenester i Salten. Selskapet ble startet for 4 år siden av sykepleier Rolf Bruun. I dag har helseaktørene 5 ansatte og arbeidsoppgavene spenner seg fra hagearbeid til sykepleieroppgaver i et marked som vokser. Selskapet tar mål av seg til å bli en seriøs aktør i markedet men har valgt å bygge et skikkelig fundament før de satser videre.

– Vi har valgt å bygge selskapet stein for stein men ser at arbeidsoppgavene blir større. Det er stadig flere eldre som ser verdien av å ha en trygg aktør for å avlaste i hjemmet og arbeidsoppgavene vi så langt har bygger på servicefunksjoner. Det kan være alt fra husvask til rydding i hage. Så langt har det ikke vært nødvendig å etablere rent sykepleierfaglig personell utenom det jeg selv bidrar med, men det kan fort snu seg å bli et behov, sier Rolf Bruun til radio8000.no. Selskapet teller i dag 5 ansatte og lederen har nå gått ut å søkt etter flere folk som kan være med på laget til Saltens eneste private som tilbyr helse – og sosialfaglige tjenester i markedet.

-Vi ser at det blir stadig flere i Bodø som er klar over at vi eksisterer. Mange etterspør nå tjenester som husvask, hagearbeid, hjelp til innkjøp, sosiale aktiviteter og det å komme seg til fastlegen. Salten Omsorg ser ikke på seg selv som noen konkurrent til Bodø Kommune. På mange måter utfyller vi hverandre men det som kanskje skiller oss er at Salten Omsorg tar høyde for å være hos brukeren i to timer der kommunen er en time. I mange tilfeller er prisen for de tjenester vi representerer mindre enn det kommunen tar, forteller lederen av Salten Omsorg as til radio8000.no. Selskapet har forsøkt å ”luktet” på Fauske Kommune, men responsen har til nå vært liten. Salten Omsorg as bruker heller tid på å øke tilstedeværelse i Bodø for å bygge et fundament som gjør det mulig og satse i hele Salten.

– De første årene slet vi, som andre selskaper, med å få oppmerksomhet i markedet. Vi gikk forsiktig fram og har i dag befestet vår posisjon som en seriøs aktør i markedet. Vi ser at stadig flere eldre mennesker ønsker å bo hjemme, så lenge det kan etableres trygge rammer. Det skal ikke mer enn litt hjelp til for å øke livskvaliteten til personer som trenger ei ekstra hånd. Dessuten er Salten Omsorg sin tilstedeværelse med på å skape trygghet for mange eldre i Bodø. Hvis vi ser litt inn i fremtiden tror jeg at vi kommer til å få flere oppgaver enn vi har i dag. Dette gjelder først å fremst sosiale oppgaver som opplevelsesturer og det å komme seg ut. Et annet moment er at pleieoppgaver i større grad etterspørres. Salten Omsorg er tuftet til å møte disse utfordringene i markedet, forteller Rolf Bruun avslutningsvis til radio8000.no.

Hør radiointervjuet her

 

Del gjerne våre saker:

Related posts

Leave a Comment