Salten Omsorg as vokser

Salten Omsorg as vokser

Salten Omsorg as i Bodø er et privateid selskap som tilbyr helse –og sosialtjenester i Salten. Selskapet ble startet for 4 år siden av sykepleier Rolf Bruun. I dag har helseaktørene 5 ansatte og arbeidsoppgavene spenner seg fra hagearbeid til sykepleieroppgaver i et marked som vokser. Selskapet tar mål av seg til å bli en seriøs aktør i markedet men har valgt å bygge et skikkelig fundament før de satser videre. – Vi har valgt å bygge selskapet stein for stein men ser at arbeidsoppgavene blir større. Det er stadig…

Read More