Russisk caviar fra Nordland

Russisk caviar. Ordet oser av luksus, fornemme mennesker og eksotisk eventyr. En verdenskjent rett som er så langt fra vår egen virkelighet her nord som den kan komme. Eller er den nå det? Anker Bergli med Polarfisk AS blir det første selskapet i Norge som starter opprett av størfisk og dermed produksjon av ekte caviar. Forholdene ligger så avgjort til rette. Selskapet er det eneste i Norge med konsesjon for landbasert matfiskproduksjon av størfisk.

Veien fra ide til virkelighet har vært svært lang og ikke minst kronglete, forteller Anker Bergli i selskapet Polarfisk AS til Fredagsmagasinet. Vi har konsesjon for å holde 650 tonn stående biomasse under produksjon. Selskapet har planer om en produksjon på minimum 10 tonn caviar pr år og mer enn 200 tonn fiskekjøtt. Det kan gi svært mange nye arbeidsplasser i Salten. Selskapet har i disse dager gått ut i markedet for å hente inn frisk kapital til satsingen, sier Bergli.

Nå er det nok ingen tungtveiende grunner for at ikke etableringen skal lykkes. Siden Anker Bergli begynte å arbeide med planene om opprett av stør har den ene søknaden etter den andre fått et klart og entydig Ja fra norske myndigheter. Miljødirektoratet(MD) er et unntak. Grunnen var at man ikke ønsker oppdrett av fremmede arter i Norge. Ordet nei fra MD ble egentlig et helt ok utgangspunkt for Anker Bergli som fortsatte sin utrettelige kamp for et ja over lang tid. Så lang tid at det neppe ville vært andre enn Anker Bergli som hadde kjempet videre for sin noe utradisjonelle oppdretts-ide.

For ett år siden overprøvde Klima- og Miljøverndepartementet Miljødirektoratets skepsis til å introdusere en ny oppdrettsart i Norge. Det viktigste ankepunktet var rømming fra anlegget og MD nektet på det grunnlaget import av befruktet rogn. Departementet vurderte risiko for rømming fra et lukket landbasert oppdrettsanlegg til å være veldig liten.

Vi har gått en lang vei men det gode er at vi har fått med oss mange på veien. Spesielt gjelder dette forskningsmiljøer både i inn og utland. En annen ting er at det i vårt nærmiljø er stor interesse for fiskeoppdrett, men det er først og fremst tradisjonelle arter som laks og ørret. Interessen for en ny art som størfisk har imidlertid vist seg å vokse formidabelt.

Prisene burde i høyeste grad være mer enn interessante. Nylig var det japanske markedet villig til å betale 5.000 USD pr. kilo for russisk caviar. Joda, du leser riktig. 5.000 USD. I Polarfisk sine beregninger opereres det med en kilopris på 12.000,- norske kroner (ca: 1.400 USD). Det er planlagt  en produksjon på 10 tonn pr. år. Det er et svært stort marked for den sagnomsuste delikatessen. I tillegg er sløyd og filetert fisk en svært ettertraktet vare i det internasjonale markedet.

Du kan høre mer om Polarfisk AS sine planer i Fredagsmagasinet.

Polarfisk_logo

Del gjerne våre saker:

Related posts

Leave a Comment