Lyd,bilder og tekst er gratis

For første gang på over 20 år ble det gjenhør med Radio 8000. Det skjedde fredag ettermiddagen på lokalradioen FM8000 i Bodø. Samtidig som første Fredagsmagasinet gikk på lufta har produksjonsselskapet åpnet nettportalen der bedrifter og organisasjoner blir presentert.

-Radio 8000.no er ingen nærradiostasjon, men et produksjonsselskap som skal samarbeide med alle medieaktører. Vi vil i første omgang produsere fire magasiner i Salten som et prøveprosjekt. Så vil vi evaluere både sendinger, organisering og behov i markedet, sier Torbjørn Elvenes til radio8000.no. Elvenes var tidligere ansvarlig redaktør i Radio 8000 og tar med seg tittelen inn, 20 år etter, i et produksjonsselskapet som er under etablering.

-Det kan høres overdrevet ut at et produksjonsselskap skal ha en redaktør men vi ønsker å kvalitetssikre det som leveres fra oss til andre. I tillegg vil vi få tjenester som krever ansvarlighet med det som formidles, forteller Elvenes. Noe av det mest spesielle er kanskje at det nye produksjonsselskapet gir fra seg både lydfiler, bilder og tekst gratis til andre medieaktører.

– Samtlige aktører innen media i Salten kan hente ut både tekst og bilder fra nettportalen helt gratis. I tillegg vil lydfiler som benyttes i ulike programmer legges ut slik at samtlige stasjoner fra NRK til den minste lokalradioen fritt kan benytte intervju som er laget. Ikke alle kan høre på en lokalradio på grunn av rekkevidden av signaler. Derfor har det vært viktig for oss å fortelle at alle profesjonelle medieaktører i Salten fritt kan benytte det vi har produsert, sier Torbjørn Elvenes til slutt.

Del gjerne våre saker:

Related posts